Ako sme splnili novú smernicu EU tzv ErP – ECODESIGN

Európska únia nastavuje so zreteľom na ochranu klímy vysoké ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť do roku 2020. Hovoríme aj o cieľoch 20/20/20, ktoré v porovnaní s rokom 1990 stanovujú o 20% vyššie využitie obnoviteľných energií, zároveň však majú redukovať použitie primárnych energií o 20% a produkciu CO2 o 20%.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bola schválená smernica ErP. Produkty pritom budú nanovo klasifikované a zatriedené do nových energetických tried. Prostredníctvom tejto smernice sa vytvorí politický nástroj pre podporu tvorby energeticky hospodárnych produktov šetriacich zdroje.

So začiatkom roka 2013 vstupujú do platnosti nariadenia, upravené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 206/2012, ktoré menia požiadavky smernice ErP z roku 2009/125 ES pre klimatizačné zariadenia do 12 kW chladiaceho výkonu.

 

Prečo spadá klimatizačná technika do smernice ErP?

Klimatizačné zariadenia sa už dávno presadili aj v súkromnej oblasti, stále viac majiteľov domov a bytov využíva komfort príjemného chladu.

Na základe inovatívnych technológií je mnoho ponúkaných klimatizačných zariadení vysoko hospodárnych, ako napríklad od TOSHIBA. Prostredníctvom novej smernice ErP sa môžu priestorové klimatizačné zariadenia ohľadom ich šetrnosti ešte lepšie diferencovať.

Predajcovia nehospodárnych prístrojov stratia svoj prístup na trh.

 

Aké energetické triedy existujú?

Od januára 2013 sa trieda energetickej hospodárnosti A rozšíri o triedy A+, A++ a A+++.

Dodatočne je v klasifikácii zohľadnená aj emisia hluku (hladina akustického výkonu vnútorného a vonkajšieho prístroja).

 

Ako vyzerá nová značka energetickej hospodárnosti?

Produkty len od renomovaných značiek
Samsung
Toshiba
HotJet
Flexit

Vypracujeme pre Vás ponuku na mieru

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte prosím formulár. Po odoslaní vás budeme kontaktovať.

Do textu správy uveďte produkt a preferovaný spôsob odpovede (emailom alebo telefonicky).

Využite našu podporu pre architektov a projektantov

Naša spoločnosť sa snaží podporovať aj architektov províznym systémom odmeňovania, informovaním o aktuálnych novinkách a organizovaním technických seminárov. Po vyplnení údajov Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Prihlásenie sa do partnerskej zóny

Vyplnením údajov sa prihlásite do svojho účtu partnerskej zóny

Nesprávna kombinácia

Nebola nájdená žiadna vonkajšia jednotka


Obvodové steny
Strecha

Zasklenie


Výsledky orientačných tepelných strát

Steny

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Strecha

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Dlažba

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Okná

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Infiltrácia

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Celková strata domu

0W