Radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek mimoriadnej situácii spojenej s vypuknutím a rozšírením koronavírusu (COVID-19) na Slovensku, pokračujeme ďalej v inštalácií, dodávke, montáži a servise klimatizácií a tepelných čerpadiel za predpokladu dodržiavania prísnych opatrení, aby sme zaistili bezpečnosť našich zákazníkov a dodávateľov, ale aj celej našej spoločnosti MSD Company spol. s r.o.

Zaviedli sme nasledovné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere zamedzili ďalšiemu šíreniu vírusu od najjednoduchšej činnosti, akou je obhliadka, až po montáž, prípadne zvlášť servis zariadenia.

 

1) Opatrenia týkajúce sa dodávky a montáže klimatizácií a tepelných čerpadiel

 

ZABEZPEČENIE CENOVEJ PONUKY A OBHLIADKA PRIESTORU PRED MONTÁŽOU

Každá realizácia začína cenovou ponukou a fyzickou obhliadkou našimi projektovými manažérmi, ktorí sú vybavení ochrannými rúškami a rukavicami. Aby sme maximálne ochránili našich zákazníkov, ponúkame aj možnosť online obhliadky.

Ako prebieha online obhliadka?

V prvom kroku nám zákazník pošle podklady ako pôdorys bytu, miestnosti (môže byť aj škica), fotografie priestorov a na základe podkladov naši technici vypracujú cenovú ponuku. Ak našim technikom nebudú informácie stačiť, rozšírime podklady o video hovor a prejdeme si potrebné priestory a problémy so zákazníkom.

OPATRENIA POČAS INŠTALÁCIE KLIMATIZÁCIÍ A TEPELNÝCH ČERPADIEL.

Pred začatím montážnych prác je potrebné podpísať vyhlásenie, že Vy ani Vaši blízki netrpíte akútnym respiračným ochorením COVID-19 a ani cestovateľskou anamnézou, a nie ste v karanténe.

Montážnici vykonávajú svoju prácu v ochranných pomôckach (rúška – respirátory, rukavice, okuliare) a montáž prebieha bez prítomnosti zákazníka v inštalovanom priestore.

Po skončení montáže je priestor, kde prebiehala inštalácia vydezinfikovaný ozónovou čističkou vzduchu(1). Táto dezinfekcia je ponúkaná našou spoločnosťou počas inštalácie zdarma. Ak si želáte dezinfikovať aj ďalšie priestory, účtujeme poplatok 20,00 EUR bez DPH /1 miestnosť.

Ozón je vysoko reaktívny plyn s chemicky veľmi nestabilnou molekulárnou štruktúrou a prirodzene pôsobí dezinfekčne, keď reaguje s organickým znečistením. Túto dezinfekciu používame všade tam, kde potrebujeme dezinfikovať vzduch a znižovať prítomnosť plesní, húb, baktérií a vírusov vo vzduchu, vrátane COVID-19 a SARS. Ozón zlikviduje až 99,9 % všetkých baktérií, vírusov aj plesní, ktoré sú pre zdravie človeka škodlivé. A to nie je všetko. Okrem toho si ozón ľahko poradí s nepríjemnými zápachmi a potom, ako splní svoju úlohu, sa sám rozloží na bežný, zdraviu neškodný kyslík. Tým sa použiteľnosť ozónu ako dezinfekčného prostriedku stáva takmer univerzálnou.

 

Ako prebieha dezinfekcia ozónom v praxi:

Tým, že sa použije dezinfekcia ozónom, zabezpečí sa dôkladná dezinfekcia klimatizácie. Ozón vďaka svojim vlastnostiam zlikviduje takmer všetky škodlivé baktérie, mikroorganizmy, vírusy a plesne, ktoré sa nachádzajú v zákutiach klimatizácie. Pritom samotné použitie nie je technologicky náročné.

Na dezinfekciu klimatizácie a priestorov potrebujú pracovníci určitý čas, ale väčšinou ide rádovo o desiatky minút. Ozón sa totiž potrebuje dostať do všetkých priestorov vzduchom, teda sa rozptýliť. No a potom, ako aktívne zlikviduje všetky zápachy a škodliviny, potrebuje určitý čas na rozloženie sa.

 • V priemere čistenie ozónom trvá 10 – 20 minút – rozmer izby cca 20 m2
 • Počas ozónovej dezinfekcie nesmú byť v miestnosti ľudia ani zvieratá
 • Po ukončení ozónovej dezinfekcie je nutné nechať priestor vyvetrať po dobu 10 – 20 minút

 

2) Opatrenia týkajúce sa servisu klimatizácií, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel

V súčasnosti je potrebné vynaložiť všetko úsilie na zvládnutie pandémie a pravidelný servis a dezinfekcia klimatizácií, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel prispieva k zníženiu rozšírenia vírusu COVID-19. Pri každej pandémií sú dôležité cesty infekčného prenosu. Pokiaľ ide o COVID-19, štandardným predpokladom je, že dominujú nasledovné dve cesty:

 1. cez kvapôčky, v ktorých vírusy zostávajú aktívne až 3 hodiny a na povrchoch až 2 – 3 dni
 2. prostredníctvom povrchového kontaktu – čiže cez kontaminované predmety (ruka, predmety, ktorých sa dotýkame atď…)

Ako zabránime prenosu nákazy cez spomenuté cesty?

Odporúčania na zabránenie prenosu cez kvapôčky, ktoré sa uvoľňujú a dopadajú na povrch nie viac ako 1 až 2 m od infikovanej osoby, ktoré sú tvorené kašľom, kýchaním, rozprávaním sú:

a) Dezinfekcia priestoru a nutne aj klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, ktoré chladia a fúkajú vnútorný vzduch do miestnosti našou spoločnosťou MSD Company spol. s r.o., pretože vírusy a baktérie sa môžu usádzať na povrchu výmenníkov týchto zariadení, takže táto dezinfekcia je nutná súčasť dezinfekcie priestoru. Bez vyčistenie klimatizácie a vzduchotechniky, dezinfekcia priestoru nie je dostatočná!

Pred začatím servisných prác je potrebné podpísať vyhlásenie, že Vy, ani Vaši blízki netrpíte akútnym respiračným ochorením COVID-19 a ani cestovateľskou anamnézou, a nie ste v karanténe.

Servisní pracovníci vykonávajú svoju prácu v ochranných pomôckach (rúška – respirátory, rukavice, okuliare) a servis prebieha bez prítomnosti zákazníka v inštalovanom priestore.

Samotný servis pozostáva z nasledovných činností:

 1. Demontáž plastových častí vnútornej jednotky, tak aby bolo možné vyčistiť a vydezinfikovať výmenník a odtok kondenzátu, kde môžu byť usadené baktérie a vírusy
 2. Vyčistenie a dezinfekcia prachových filtrov na klimatizačných jednotkách, hlavne prachového filtra, prípadne ostatných filtrov ako sú zeolitový, katechínový, tri care filter a plazmový filter je naozaj veľmi potrebné. Hlavným dôvodom je to, že veľkosť koronavírusovej častice (8é – 160 nm) je určite menšia ako oblasť zachytávania filtrov, ale veľa takýchto malých častíc SARS-CoV-2 sa združuje a veľa takýchto zhlukov častíc sa zachytí rozptýlením na filtroch
 3. V prípade tepelného čerpadla je to vyčistenie vodného filtra
 4. Vyčistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky, cez ktorý prechádza nasávaný vzduch, ktorého teplotu jednotka ochladí, alebo ohreje, a ktorý je potom vyfukovaný do miestnosti, pretože môže opäť kontaminovať vzduch. Dezinfekciu robíme aplikáciou dezinfekčného prostriedku PolyHMG UNIVERSAL (2), ktorý je určený na okamžité použitie pre dôkladnú dezinfekciu plôch, predmetov, nástrojov a ťažko prístupných miest postrekom.
 5. Vyčistenie, dezinfekcia a kontrola odtoku kondenzátu (skondenzovanej vody vo vnútornej jednotke), ktorá by mohla byť živnou pôdou pre nové baktérie a vírusy
 6. Vyčistenie a dezinfekcia kondenzačných čerpadiel (ak sú inštalované) a kontrola ich správnej funkcie
 7. Vyčistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej jednotky a jeho rebier, kvôli zaneseniu od nečistôt obsiahnutých vo vonkajšom vzduchu
 8. Skontrolovanie tlaku chladiaceho média a funkčnosti celého zariadenia
 9. Vizuálna kontrola poškodenia elektrických káblov
 10. Kontrola elektrických svorkovníc
 11. Kontrola prepojenia vnútorných a vonkajšej jednotky
 12. Dotiahnutie vodivých spojov elektrických častí
 13. Vizuálna kontrola uchytenia, mechanických častí, izolácie, krytu vnútornej jednotky
 14. Kontrola hlučnosti a funkčnosti ventilátora vonkajšej jednotky
 15. Opätovná montáž plastových častí vnútornej jednotky
 16. Spustenie do prevádzky
 17. NOVINKA dezinfekcia a čistenie ozónom

 

Po skončení servisných prác je priestor, kde prebiehal servis klimatizácií vydezinfikovaný ozónovou čističkou vzduchu(1). Táto dezinfekcia je ponúkaná našou spoločnosťou počas inštalácie zdarma. Ak si želáte dezinfikovať aj ďalšie priestory, účtujeme poplatok 20,00 EUR bez DPH /1 miestnosť.

Ozón je vysoko reaktívny plyn s chemicky veľmi nestabilnou molekulárnou štruktúrou a prirodzene pôsobí dezinfekčne, keď reaguje s organickým znečistením. Túto dezinfekciu používame všade tam, kde potrebujeme dezinfikovať vzduch a znižovať prítomnosť plesní, húb, baktérií a vírusov vo vzduchu vrátane COVID-19 a SARS. Ozón zlikviduje až 99,9 % všetkých baktérií, vírusov aj plesní, ktoré sú pre zdravie človeka škodlivé. A to nie je všetko. Okrem toho si ozón ľahko poradí s nepríjemnými zápachmi a potom, ako splní svoju úlohu sa sám rozloží na bežný, zdraviu neškodný kyslík. Tým sa použiteľnosť ozónu ako dezinfekčného prostriedku stáva takmer univerzálnou.

Ako prebieha dezinfekcia ozónom v praxi:

Tým, že sa použije dezinfekcia ozónom, zabezpečí sa dôkladná dezinfekcia klimatizácie. Ozón vďaka svojim vlastnostiam zlikviduje takmer všetky škodlivé baktérie, mikroorganizmy, vírusy a plesne, ktoré sa nachádzajú v zákutiach klimatizácie. Pritom samotné použitie nie je technologicky náročné.

Na dezinfekciu klimatizácie a priestorov potrebujú pracovníci určitý čas, ale väčšinou ide rádovo o desiatky minút. Ozón sa totiž potrebuje dostať do všetkých priestorov vzduchom, teda sa rozptýliť. No a potom, ako aktívne zlikviduje všetky zápachy a škodliviny, potrebuje určitý čas na rozloženie sa.

 • V priemere čistenie ozónom trvá 10 – 20 minút – rozmer izby cca 20 m2
 • Počas ozónovej dezinfekcie nesmú byť v miestnosti ľudia ani zvieratá
 • Po ukončení ozónovej dezinfekcie je nutné nechať priestor vyvetrať po dobu 10 – 20 minút.

Ako je vidieť z popisu servisných prác, základom čistoty, bezporuchovej prevádzky a dlhej životnosti klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel je ich pravidelný servis.

Má to veľmi veľa výhod:

 • Zariadenie je pripravené na chladiacu resp. vykurovaciu sezónu a nezastihne vás nepríjemný zápach z klimatizácie, alebo v prípade tepelných čerpadiel taká maličkosť ako je nedostatočný tlak v systéme a tým aj nefunkčnosť celého zariadenia na začiatku vykurovacej sezóny. Hlavne v prípade tepelných čerpadiel sú servisné prehliadky veľmi potrebné, aby bol váš vykurovací zdroj pripravený a aby vás nezastihla zima nepripravených. V prípade, že potrebujete urýchlený výjazd, ponúkame zrýchlenú reakciu za poplatok.
 • predlžuje životnosť daného zariadenia
 • zvyšuje účinnosť zariadenia
 • eliminuje výskyt neplánovaných porúch a havarijných stavov najmä v časoch špičkovej prevádzky
 • šetrí výdavky za neplánované havarijné opravy a škody na samotných zariadeniach
 • eliminuje stratu výroby a prerušenie prevádzky
 • výrazne šetrí spotrebu energií

 

b) Časté vetranie

V budovách, bytoch a rodinných domoch sa odporúča zvýšiť prívod vzduchu, prípadne predĺžiť dobu prevádzky vetracích zariadení. Vynikajúcim riešením je udržiavať nepretržité vetranie so zníženou (ale nie vypnutou) rýchlosťou ventilátora, aj keď užívatelia nie sú prítomní v miestnosti. Prichádza jarné obdobie s malými potrebami na vykurovanie alebo chladenie čerstvým vzduchom, a teda spotreba sa výrazne nezvýši.

Opäť je tu potrebné zdôrazniť, že klimatizácia, resp. vzduchotechnické zariadenie by už malo byť vyčistené a vydezinfikované, aby sa prach, baktérie a vírusy nedostali opäť do vetraného priestoru.

Odsávacie ventilátory z toaliet by mali fungovať nepretržite a je potrebné zabezpečiť, aby sa vytvoril podtlak.

Všeobecne odporúčame vyhýbať sa preplneným a zle vetraným miestnostiam. V budovách bez núteného vetrania odporúčame aktívne používať okná.

c) Dodržiavanie štandardných hygienických opatrení hlavne pri používaní toaliet atď…

 

Ochranné opatrenia MSD Comapany proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) počas montáže a servisu klimatizácií a tepelných čerpadiel – kompletný dokument na stiahnutie:

Opatrenia na stiahnutie v PDF

 

Produkty len od renomovaných značiek
Samsung
Toshiba
HotJet
Flexit

Vypracujeme pre Vás ponuku na mieru

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte prosím formulár. Po odoslaní vás budeme kontaktovať.

Do textu správy uveďte produkt a preferovaný spôsob odpovede (emailom alebo telefonicky).

Využite našu podporu pre architektov a projektantov

Naša spoločnosť sa snaží podporovať aj architektov províznym systémom odmeňovania, informovaním o aktuálnych novinkách a organizovaním technických seminárov. Po vyplnení údajov Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Prihlásenie sa do partnerskej zóny

Vyplnením údajov sa prihlásite do svojho účtu partnerskej zóny

Nesprávna kombinácia

Nebola nájdená žiadna vonkajšia jednotka


Obvodové steny
Strecha

Zasklenie


Výsledky orientačných tepelných strát

Steny

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Strecha

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Dlažba

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Okná

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Infiltrácia

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Celková strata domu

0W