Ako fungujú tepelné čerpadlá

Princíp tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete bol Slovák Aurel Stodola. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelné čerpadlá vzduch / voda získavajú energiu z okolitého vzduchu aj napriek tomu, že vonkajšia teplota klesne na -15 °C až -20 °C. Jedná sa o najčastejšie používané tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo vzduch/voda získavajú energiu z okolitého vzduchu aj napriek tomu, že vonkajšia teplota klesne na -15 °C až -20 °C. Energiu získanú pri nízkej teplote prečerpávajú na vyšší stupeň energie a ďalej ju predávajú vykurovacej vode. Elektrická energie je spotrebovaná len na pohon kompresora a ventilátora tepelného čerpadla. To tvorí približne tretinu energie, ktorú tepelné čerpadlo spotrebuje a zostávajúcu energie získa tepelné čerpadlo z okolitého vzduchu. Preto je možné ušetriť asi 2/3 energie potrebnej na vykurovanie. Ich spoľahlivosť je vynikajúca a ich parametre sú preverené tisíckami inštalácií ročne.

Výhody

 • Vzduch je dostupný všade
 • Nízke vstupné náklady
 • Jednoduchá inštalácia
 • Bez zemných prác
 • Veľmi dobrý pomer investícia/návratnosť

Nevýhody

 • Nevhodné umiestnenie vonkajšej jednotky môže obťažovať hlukom
 • Nevhodné pre chladné oblasti
 • Pri nízkych teplotách klesá výkon

Tepelné čerpadlo voda - voda

Pri tomto druhu tepelného čerpadla je energia čerpaná zo spodnej vody a princíp spočíva v čerpaní spodnej vody z čerpacej studne čerpadlom do kotolne k tepelnému čerpadlu, kde vode odoberieme potrebnú energiu a vodu opäť vrátime do zeme cez vsakovaciu studňu.

Výhody

 • Pomerne stály výkon a stále COP
 • Pasívne chladenie

Nevýhody

 • Dodatočné náklady na vykopanie dvoch studní
 • Dostupnosť a zloženie spodnej vody
 • Vysoké vstupné náklady
 • Potrebuje povolenie (Vodná stavba)

Tepelné čerpadlo zem - voda

Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Povrchový zemný kolektor je tvorený sústavou trubiek, ktoré sú zakopané v hĺbke 1,2 m pod povrchom zeme. Pre inštaláciu zemného kolektoru sa odkope povrchová vrstva zeme a po položení zemného kolektoru sa opäť sústava trubiek zakope. Druhá možnosť inštalácie je vykopanie jednotlivých rýh, do ktorých sa ukladajú tzv. Slinky. Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Výhody

 • Pomerne stály výkon a stále COP
 • Nevyžaduje špeciálne povolenie

Nevýhody

 • Potrebuje veľký pozemok
 • Vysoké vstupné náklady
 • Zemné práce na veľkej ploche pozemku

Tepelné čerpadlo zem-voda s priamym odparom

Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru. Povrchový zemný kolektor je tvorený sústavou trubiek, ktoré sú zakopané v hĺbke 1,2 m pod povrchom zeme. Pre inštaláciu zemného kolektoru sa odkope povrchová vrstva zeme a po položení zemného kolektoru sa opäť sústava trubiek zakope. Druhá možnosť inštalácie je vykopanie jednotlivých rýh, do ktorých sa ukladajú tzv. Slinky. Tepelné čerpadlo je umiestnené v kotolni domu a pomocou dvoch trubiek sa pripojí k zemnému kolektoru.

Výhody

 • Pomerne stály výkon a stále COP
 • Nevyžaduje špeciálne povolenie

Nevýhody

 • Potrebuje veľký pozemok
 • Vysoké vstupné náklady
 • Zemné práce na veľkej ploche pozemku

Produkty len od renomovaných značiek
Samsung
Toshiba
HotJet
Flexit

Vypracujeme pre Vás ponuku na mieru

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte prosím formulár. Po odoslaní vás budeme kontaktovať.

Do textu správy uveďte produkt a preferovaný spôsob odpovede (emailom alebo telefonicky).

Využite našu podporu pre architektov a projektantov

Naša spoločnosť sa snaží podporovať aj architektov províznym systémom odmeňovania, informovaním o aktuálnych novinkách a organizovaním technických seminárov. Po vyplnení údajov Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Prihlásenie sa do partnerskej zóny

Vyplnením údajov sa prihlásite do svojho účtu partnerskej zóny

Nesprávna kombinácia

Nebola nájdená žiadna vonkajšia jednotka


Obvodové steny
Strecha

Zasklenie


Výsledky orientačných tepelných strát

Steny

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Strecha

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Dlažba

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Okná

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Infiltrácia

(0% podiel na tepelnej strate)

0W

Celková strata domu

0W