Získajte zľavu 1600,- Eur pre všetky regióny Slovenska.

Ako najväčší dodávateľ tepelných čerpadiel TOSHIBA a SAMSUNG na Slovensku Vám poskytneme zľavu 1600,- Eur z cenníkovej ceny tepelných čerpadiel pre všetkých, vrátane Bratislavského kraja. Aj pre tých, ktorí nebudú, alebo nemôžu žiadať o štátnu podporu na obnoviteľné zdroje. Na našich stránkach je táto výška zľavy už vyčíslená a odčítaná.

Získajte navyše ďaľšiu podporu až do výšky 3400,- Eur z programu „Zelená domácnostiam“ okrem Bratislavského kraja.

Okrem zľavy 1600,-Eur, ktorú poskytneme všetkým zákazníkom, môžete ešte získajú štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá a zo zľavnenej ceny o 1600,- Eur od našej spoločnosti, bude ešte odpočítaná štátna dotácia maximálne do výšky 3400,-Eur podľa typu tepelného čerpadla. Výška tejto dotácie je závislá od navrhnutého typu tepelného čerpadla.

Ako získať podporu „Zelená domácnostiam“?

Podporu „Zelená domácnostiam“ Vám pomôžeme získať a o podporu sa môžu uchádzať rodinné a bytové domy formou príspevku na inštaláciu malých zariadení – tepelných čerpadiel, vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam.“

Najbližší termín na získanie dotácie pre tepelné čerpadlo je 24.3.2020

Podporu je možné získať len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá splnia požadované podmienky a uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok.

Naša spoločnosť je odborne a technicky spôsobilá a máme uzavretú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a naše tepelné čerpadlá TOSHIBA a SAMSUNG sú zaradené v zozname produktov, na ktoré je možné žiadať dotáciu. Navyše Vám poskytneme pomoc pri získaní dotácie a po získaní poukážky opäť všetky úkony od registrácie poukážky, inštalácie až po fakturáciu so žiadosťou o preplatenie poukážky sú na našej strane.

O poukážky je možné požiadať na stránke SIEA na internetovej adrese: http://zelenadomacnostiam.sk, a len počas otvoreného kola, ale predtým už musíte mať vybraný typ tepelného čerpadla a dodávateľa.

Aká bude celková kúpna cena a aké tepelné čerpadlo potrebujem?

Najrýchlejší a najprehľadnejší spôsob, ako vyčísliť nielen Vašu konečnú cenu (po odpočítaní 1600,- Eur a maximálne 3400,- Eur v prípade získania štátnej dotácie) je dať si vypracovať cenovú ponuku našimi odborníkmi, ktorí majú naozaj veľké skúsenosti a ktorí sú vyškolení Slovenským chladiarenským zväzov a majú certifikát EPHA na návrh a inštaláciu tepelných čerpadiel a zároveň Vám pomôžu aj s výberom toho správného tepelného čerpadla.

Kontaktovať nás môžete:

e-mail: msd@msdcompany.sk
Mobil: +421 903 718 008

  • Navyše ako bonus na všetky tepelné čerpadlá môžete získať aj 5 ročnú záruku za zvýhodnenú cenu a pri podmienke pravidelných ročných kontrol 1 krát za rok počas záručnej doby.

Niekoľko informácií o tepelných čerpadlách a ich použitiach:

Tepelné čerpadlá sú tým „najzelenším zariadením“ na výrobu tepla a chladu aj v porovnaní s fotovoltanickými kolektormi. Nestrácajú účinnosť ani po rokoch svojej prevádzky a odhadovaná životnosť je min. 20 rokov. 

Tepelné čerpadlá pracujú na princípe chladničky, alebo klimatizácie s tým rozdielom, že energiu získavajú za pomoci chladiacého cyklu z vonkajšieho vzduchu, spodnej vody, pôdy a takto získanú energiu odovzdávajú do vykurovacej vody, ktorá potom vykuruje dané miestnosti.

Tepelné čerpadlá sa delia nasledovne:

  1. vzduch – vzduch: klasická klimatizácia
  2. vzduch – voda: MONOBLOCK (vonkajšia jednotka ohrieva vodu priamo pre vykurovací systém v rodinnom dome)
  3. vzduch – voda: Split Systém (delený systém na vonkajšiu a vnútornú jednotku)
  4. Vzduch – vzduch a zároveň vzduch – voda: jedinečný EHS Split Systém SAMSUNG (k tepelnému čerpadlu sú doplnené klimatizačné jednotky)
  5. VRF DVMS pre veľké aplikácie: od 12,1 kW do 200 kW a viac a je možné pripojiť aj Hydrobox na vysokú teplotu do 75°C

Pozrite si nasledovné video, ktoré lepšie zobrazuje princíp a fungovanie tepelných čerpadiel:

SAMSUNG_princip_a_efektivita_tepelneho_cerpadla_EHS

Prečo je budúcnosť vykurovania v tepelných čerpadlách? A ešte ako bonus získate možnosť chaldenia. Ako pracuje tepelné čerpadlo.V dnešnej dobe je zmena počasia príliš rýchla a extrémy bývajú príliš veľké ako aj v zime, tak aj v lete. Odpoveďou na tieto rýchle a extrémne zmeny môže byť vykurovanie a chladnie tepelným čerpadlom, ktoré vám zebezpečí pohodu v zime aj v lete. Ďaľším dôvodom je, že od 1. 1. 2016 sa požiadavky opäť sprísnili a rodinné domy sa musia stavať ako ultranízkoenergetické (40,7 kWh/m² a rok na vykurovanie). Po roku 2020, teda od 1. 1. 2021 budú musieť nové rodinné domy splniť požiadavku takmer nulovej spotreby energie (presnejšie, nemali by spotrebovať na vykurovanie viac než 20,4 kWh/m² za rok). Tepelné čerpadlá a hlavne vzduch – voda sú jedinou odpoveďou na tieto dve naliehavé požiadavky a sú najekologickejším, bezobslužným a stále dostupným obnoviteľným zdrojom tepla s najnižšími prevádzkovými nákladmi na vykurovanie a prípravu teplej vody. Získavajú energiu z vonkajšieho vzduchu, ktorá je všade dostupná (Princíp získavania energie a fungovania je vysvetlený v priloženom videu). Elektrické kúrenie je 4 až 5x nákladnejšie na prevádzku. Pevné palivá majú svoje obmedzenia, sú pracné na prevádzku a vytvárajú veľa emisií. Plyn je oveľa menej ekologický a jeho budúcnosť je otázna. Úspora napriek použitiu tepelného čerpadla nemusí byť uspokojivá z dôvodu zlého návrhu a inštalácie a naše skúsenosti z množstva inštalácií sú dôvodom záruky. Sme k dispozícií na msd@msdcompany.sk, alebo www.msdcompany.sk

Uverejnil používateľ MSD Company Pondelok 25. septembra 2017

Aké sú najpoužívanejšie tepelné čerpadlá?

Najpoužívanejšie tepelné čerpadlá sú vzduch – voda a to z dôvodu, že tieto tepelné čerpadlá odoberajú tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu, ktorého je všade dostatok. Musíme si uvedomiť, že vonkajší vzduch má teplotu -7°C, kedy je účinnosť horšia, ale vonkajšia teplota je aj +7°C, +15°C aj + 20°C a stále treba vykurovať a pripravovať teplú úžitkovú vodu na sprchovanie, aj v lete. V dnešnej dobe sú priemerné zimné teploty okolo +2°C a prakticky sa dá povedať, že tepelné čerpadlá vzduch – voda tým pádom vôbec nestrácajú na efektivite počas nízkych teplôt. Navyše majú niekoľkonásobne vyššiu efektivitu ak vonkajšia teplota je vyššia ako +7 °C v porovnaí s tepelnými čerpadlami voda – voda, alebo zem – voda, ktoré čerpajú energiu z vody, alebo z pody a oba tieto zdroje majú stálu teplotu počas leta, alebo zimy cca 10°C. Taktiež v porovnaní s fotovoltanickými kolektormi nestrácajú účinnosť aj keď je vonku zatiahnutá obloha. Pretože na ich účinnosť má vplyv iba vonkajšia teplota a nie slnečný svit. 

A navyše tepenými čerpadlami môžeme aj chladiť počas horúcich letných mesiacov.

Pri tepelných čerpadlách vzduch – voda je ale veľmi dôležitý návrh, s ktorým Vám veľmi radi pomôžeme a poradíme.

 

Aká bude návratnosť mojej investície?

Návratnosť dobre navrhnutého tepelného čerpadla na vykurovanie v porovnaní s plynovým kotlom býva 4 až 5 rokov, avšak môže byť aj menej v prípade, že získate štátnu dotáciu od SIEA. V porovnaní s elektro-kotlom sú to 2 roky.

Aké budú prevádzkové náklady?

Na predbežné vyčíslenie prevádzkových nákladov je vhodná konzultácia s našimi odborníkmi, ktorí vám vypracujú nielen cenovú ponuku, ale pomocou návrhových programov od spoločností TOSHIBA a SAMSUNG Vám vypočítajú aj prevádzkové náklady na vykurovanie tepelným čerpadlom. Orientačne si môžete ročné náklady na vykurovanie odhadnúť v nasledovnej tabulke:

Tabuľka ročných nákladov pre jednotlivé vykurovacie zdroje:

Vysvetlenie:

Vo vertikálnom stĺpci uvažujeme o aký typ rodinného domu sa jedná:

  1. Dobre: znamená nízkoenergetický dom s uvažovanou tepelnou stratou do 35 W/m2
  2. Priemer: znamená novostavba rodinného domu so zateplením, kvalitnými oknami a uvažovanou tepelnou stratou do 50 W/m2
  3. Zle: starší rodinný dom bez zateplenia a výmeny okien a uvažovanou tepelnou stratou do 85 W/m2
h
dobre
priemer
zle
Vykurovacie médium
Náklady
Účinnosť
kWh
35
Watt/m²
50
Watt/m²
Watt/m²
Drevo
0.04
312.05
312.05
312.05
Zemný plyn
0.04
312.05
312.05
312.05
Vykurovací olej
0.04
312.05
312.05
312.05
Tekutý plyn
0.04
312.05
312.05
312.05
Tepelné čerpadlo na vzduch
0.04
312.05
312.05
312.05
Čierne uhlie
0.04
312.05
312.05
312.05
Palety
0.04
312.05
312.05
312.05
Diaľkový teplovod
0.04
312.05
312.05
312.05
Estia
0.04
312.05
312.05
312.05
0.09 kWh
0%
0.09 kWh
náklady na vykurovanie / deň
57.13
57.13
57.13
57.13
57.13
57.13
náklady na vykurovanie / mesiac
57.13
57.13
57.13
57.13
57.13
57.13
náklady na vykurovanie / rok
57.13
57.13
57.13
57.13
57.13
57.13